PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pátek 18.10.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

TRADICE ADVENTU A VÁNOC ve Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi, pobočka Regionálního muzea v Kolíně, p. o.

V období adventu a Vánoc uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi tři národopisné programy – Svatomikulášskou obchůzku 4. 12., Zlatou adventní neděli 18. 12. a Tříkrálovou koledu 7. 1. 2017, vždy od 10 do 16 hodin. Pořady nabídnou bohatý program plný zážitků a poučení pro malé i velké v autentické historické atmosféře.
Od 26. 11. do 30. 12. 2016 najdou návštěvníci ve skanzenu instalace k adventním a vánočním tradicím. Pro veřejnost je otevřeno vždy od pátku do neděle v 10 - 16 hodin. Mimořádně otevřeno je také ve dnech 26. - 29. 12. 2016. Ve dnech 24. a 25. 12. 2016 je zavřeno.

Ředitel Regionálního muzea v kolíně, Mgr. Vladimír Rišlink: „Při pořádání národopisných programů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi se snažíme pokud možno co nejvěrněji rekonstruovat tradiční lidové obyčeje v podobě, která je zaznamenána dobovými písemnými prameny. V případě adventních pořadů se tak jedná nejen o tradiční mikulášský průvod, ale i dnes téměř zapomenuté obchůzky dalších adventních postav - Barborek, Lucek, Perchty a Ambrože. Důležitou součástí celoročního cyklu je Tříkrálová koleda, u které si dnes velká část veřejnosti ani neuvědomuje, že tímto obyčejem vlastně vrcholí celé vánoční období.“

Návštěvníci Svatomikulášské obchůzky se mohou těšit nejen na svatého Mikuláše s čertem a andělem, ale i na obchůzky Barborek a Ambrože, pečení vánočního cukroví a figurálních perníků a lidovou hru „Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře“.
O Zlaté adventní neděli zazní „Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní“ v podání Michaela Pospíšila, muzeem budou obcházet tradiční adventní postavy Lucek a Perchty, děti i dospělí si budou moci vyzkoušet výrobu vánočních ozdob z tradičních materiálů a vonné františky.
Vyvrcholením tradičních Vánoc je Tříkrálová koleda, během které se odehraje Tříkrálová kolední hra, budou se zpívat koledy s Michaelem Pospíšilem, v rámci dílen si návštěvníci vyzkouší vyrobit betlémskou hvězdu ze slámy, namalovat na sklo svatý obrázek, vyrobit fanfrnoch či tříkrálové jesličky.
Zajímavé informace o lidových obyčejích, křesťanské tradici i pověrách či o věštění budoucnosti poskytnou v historických interiérech návštěvníkům ti nejpovolanější – historici a etnografové, vystupující v dobovém oblečení v rolích hospodářů a hospodyní.

Programy pro školy
Od 28. 11. 2016 do 6. 1. 2017 Nabízí Muzeum lidových staveb programy pro školy, seznamující s adventními a vánočními zvyky a tradicemi. Kapacita v předvánočním období je již téměř vyčerpána, termíny pro návštěvu v období od 3. do 6. ledna jsou ještě volné. Během lednového programu si děti vyslechnou příběh Tří králů a poznají dávné zvyky spojené s nahlížením do budoucnosti. Některé magické praktiky si budou moci i vyzkoušet.
Vstupné: 120Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč.

Více informací: http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/cas-adventni-a-vanocni/

plakát

Slovo advent pochází z latinského „adventus = příchod“ a obecně se jím nazývá období 4 týdnů před svátky vánočními trvající 22 – 28 dní. Advent je časem očekávání dvojího příchodu – jednak narození syna Božího v Betlémě a zároveň Kristova druhého příchodu a Posledního soudu. Pro věřící je proto svátkem očekávání, pokání, rozjímání a půstu. Církevní zákazy hlučné zábavy, tance a zpěvu či nadměrného požívání jídla a pití byly namířeny proti předkřesťanským bujným a nevázaným oslavám příchodu slunovratu, které se však nepodařilo v lidovém prostředí nikdy zcela vymýtit, stejně jako různé věštecké praktiky a prvky pozitivní magie spojené s důležitým časovým přelomem a příchodem nového astronomického roku.

Adventní postavy, se kterými se mohou návštěvníci při akcích setkat

Barbora – 4. prosince
Panenská mučednice Svatá Barbora tajně přijala křesťanství a svým otcem byla vydána římským úřadům, mučena a nakonec popravena. Je patronkou horníků, architektů, zedníků, tesařů, kameníků, zvoníků, dělostřelců a dalších. Nejčastěji bývá zobrazena s věží a palmovou ratolestí.
V předvečer jejího svátku se konaly obchůzky Barborek, tajemných málomluvných ženských postav, většinou bíle oděných, se závojem nebo sčesanými vlasy přes obličej a zeleným věnečkem. Chodily zpravidla ve dvojicích i v početnějším průvodu a obdarovávaly děti drobnými pamlsky, jablky a ořechy nebo je metlou trestaly. Barborkou také označujeme třešňovou větvičku uříznutou na svátek sv. Barbory. Pokud ve vodě vykvete do Vánoc, je to předzvěst svatby v domě. Vdavekchtivé dívky dokonce každý den zalévaly větévku vodou ohřátou v ústech, aby se jejich přání splnilo.

Sv. Mikuláš – 6. prosince
Sv. Mikuláš je asi jedinou postavou, která svou podobou odpovídá skutečnému předobrazu světce a není opředená pohanskými mýty. Kult sv. Mikuláše pronikl na západ Evropy z východu z Byzance a během 11. století se zde stal jedním z nejoblíbenějších světců. Oslavy sv. Mikuláše byly vždy bujaré a obyčej mikulášských obchůzek vznikl pravděpodobně ze středověkých biskupských her, konaných v klášterních školách.

Ambrož – 7. prosince
Svatý Ambrož byl známý svou dobrotou a proslul jako kazatel a reformátor církve. Jeho hlavními atributy jsou metla a úl (jako malého ho údajně napadl roj včel, který mu ale neublížil). Vysoká mužská postava Ambrože v bílém hábitu se zakrytým obličejem, špičatou černou čepicí a metlou v ruce se zjevovala za soumraku ve vsi u kostela nebo u jiných sakrálních staveb, trousila za sebou pamlsky, aby přilákala děti a mohla je pak honit a vyplácet.

Sv. Lucie – 13. prosince
Kdysi byl svátek sv. Lucie jedním z nejrozšířenějších a nejvýznamnějších v adventním cyklu. Jak už původ jména Lucia, odvozeného z latinského slova „lux=světlo“, napovídá, byl její svátek spojen s důležitým pohanským kultem světla. Před změnou kalendáře roku 1582 (posunutí starého juliánského kalendáře o 10 dní v novém gregoriánském, který platí dodnes) připadalo 13. prosince skutečně na dobu slunovratu a známá pranostika „Lucie noci upije“ má proto skutečně reálný základ a těší se značnému stáří. Den sv. Lucie byl ženským svátkem, platil přísný zákaz předení a dalších ženských prací, jehož porušení Lucky trestaly.

Perchta
Perchta je neznámější z postav nesvázaných s žádným církevním svátkem nebo osobností, jejichž předkřesťanský původ je zcela zjevný. Tyto postavy zpodobňují démony a duše zemřelých předků zjevující se v období před příchodem slunovratu. Obecně mají děsivou podobu, straší a trestají. Perchta je bíle zahalená shrbená němá postava s hrozivou krychlovitou červenou maskou, s vyčnívajícími bílými zuby a vyplazeným jazykem. Chodívala podle území v různých adventních dnech vybavená náčiním na zlobivé děti – škopíkem na krev, nožem na párání břicha a koudelí na jeho vycpání. Takovýchto postav se někdy nejen děti skutečně bály. Výraznou a dosud živou tradici obchůzek Percht najdeme v alpských oblastech Rakouska.

(S použitím textů Mgr. Dany Přenosilové a PhDr. Pavla Bureše)

www.skanzenkourim.cz

Svatomikulášská obchůzka 4.12.
Zlatá adventní neděle 18.12.
Tříkrálová koleda 7.1. 2017

Petr Tyc
pracovník pro vztah s veřejností
Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
tel.: +420 777 025 721
muzeumkolin.cz, skanzenkourim.cz, muzeumkourimska.cz

DALŠÍ INFORMACE: Skanzen Kouřim

 
Zveřejněno 15.11.2016 v 23:04 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA